Kohti hiilineutraalia kuntaa

Hiilineutraaliutta tavoittelevat kunnat ovat muutoksen ajajia. Toimenpiteisiin ajaa mittaamalla kerrytetty tieto.

Kymmenentuhannen asukkaan Iin kunta Pohjois-Suomessa sitoutui tiukkiin ilmastotavoitteisiin. Kunnassa on määrätietoisesti toteutettu jo 43 erillistä hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävää projektia. Hyvän menestyksen rohkaisemana Iin kunta aikaisti 80% päästövähennystavoitettaan alkuperäisestä tavoitevuodesta 2030 vuoteen 2020, käsittäen kaikki kunnan alueella tapahtuvat hiilipäästöt, ei ainoastaan kunnan toiminnasta johtuvia.

Jo alusta pitäen Iissä alettiin mitata energian ja hyödykkeiden kulutusta. ionSign toimitti Neutron12-laitteita kulutustiedon keräilyyn. Alueen kehitysyhtiö Micropolis toteutti mittausten hallintaan ja raportointiin alustan, pohjautuen avoimen lähdekoodin EmonCMS:ään, jota ylläpitää OpenEnergyMonitor.org. ionSign toimitti kommunikaation rakentamiseen tarvittavat tiedot laiterajapinnasta. EmonCMS tarjoaa tarvittavan laskennan, tietovarastot ja visualisoinnit. Tiedot kulkevat laitteelta suoraan EmonCMS-palvelimelle, kunnan omassa verkossa.

Regiostars (C)European Union

Menestyksestä hiilipäästöjen vähentämisessä Euroopan Unioni palkitsi Iin kunnan lokakuussa 2017 RegioStars-palkinnolla ilmastotekojen sarjassa. Jo toukokuussa 2017 nuorisoryhmä Agenda2030 palkitsi Iin kunnan kestävän kehityksen erityispalkinnollaan sitoumuksesta leikata hiilipäästöjä 80%:lla vuoteen 2020 mennessä.

Parisenkymmentä Neutron12-laitetta on nyt käytössä ja suunnitelmissa on tulevina vuosina lisätä mittausten kattavuutta. Lataa alta case study ja lue koko tarina.

Liittyvä tuote - Neutron12-LAN

ASIAKASTARINOITA

MacGregor

Meriteollisuuden uudistaja MacGregor ja ionSign maksimoivat konttilaivan kapasiteetin käyttöastetta. Onnistunut POC rohkaisi pilottiasennukseen joka nyt seilaa Tyynellämerellä.

Iin kunta

Iin kunta on toteutettanut jo 43 erillistä hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävää projektia. Menestyksen rohkaisemana 80% päästövähennystavoitetta aikaistettiin 10 vuodella vuoteen 2020.

Ekeri

Ekeri on kehittänyt useita kuorma-autojen ja rekkojen turvallisuutta ja tehokkuutta parantavia innovaatioita. ionSignin kanssa Ekeri kehitti EkeGuardin, rekan perävaunun valvonta- ja ohjausjärjestelmän.

ionSign Twitterissä