Kohti hiilineutraalia kuntaa

Hiilineutraaliutta tavoittelevat kunnat ovat muutoksen ajajia. Toimenpiteisiin ajaa mittaamalla kerrytetty tieto.

Kymmenentuhannen asukkaan Iin kunta Pohjois-Suomessa sitoutui tiukkiin ilmastotavoitteisiin. Kunnassa on määrätietoisesti toteutettu jo 43 erillistä hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävää projektia. Hyvän menestyksen rohkaisemana Iin kunta aikaisti 80% päästövähennystavoitettaan alkuperäisestä tavoitevuodesta 2030 vuoteen 2020, käsittäen kaikki kunnan alueella tapahtuvat hiilipäästöt, ei ainoastaan kunnan toiminnasta johtuvia.

Jo alusta pitäen Iissä alettiin mitata energian ja hyödykkeiden kulutusta. ionSign toimitti Neutron12-laitteita kulutustiedon keräilyyn. Alueen kehitysyhtiö Micropolis toteutti mittausten hallintaan ja raportointiin alustan, pohjautuen avoimen lähdekoodin EmonCMS:ään, jota ylläpitää OpenEnergyMonitor.org. ionSign toimitti kommunikaation rakentamiseen tarvittavat tiedot laiterajapinnasta. EmonCMS tarjoaa tarvittavan laskennan, tietovarastot ja visualisoinnit. Tiedot kulkevat laitteelta suoraan EmonCMS-palvelimelle, kunnan omassa verkossa.

Regiostars (C)European Union

Menestyksestä hiilipäästöjen vähentämisessä Euroopan Unioni palkitsi Iin kunnan lokakuussa 2017 RegioStars-palkinnolla ilmastotekojen sarjassa. Jo toukokuussa 2017 nuorisoryhmä Agenda2030 palkitsi Iin kunnan kestävän kehityksen erityispalkinnollaan sitoumuksesta leikata hiilipäästöjä 80%:lla vuoteen 2020 mennessä.

Parisenkymmentä Neutron12-laitetta on nyt käytössä ja suunnitelmissa on tulevina vuosina lisätä mittausten kattavuutta. Lataa alta case study ja lue koko tarina.

Liittyvä tuote - Neutron12-LAN

12 sisääntuloa S0-pulssisignaalille

Integroitu web-palvelin 

Helppo asennus selainkäyttöliittymällä

30 päivän puskurimuisti (tuntidatalle)

Toimitetaan virtalähteen kanssa

ASIAKASTARINOITA

Enersize

Kolmen ionSignin GMU191-laitteen tuottamin tiedoin Enersize suunnitteli ja toteutti kiinalaiselle LCD-näyttöjen valmistajalle yhteensä 29% säästön paineilmajärjestelmän energiankäytössä.

Ekeri

Ekeri on kehittänyt useita kuorma-autojen ja rekkojen turvallisuutta ja tehokkuutta parantavia innovaatioita. ionSignin kanssa Ekeri kehitti EkeGuardin, rekan perävaunun valvonta- ja ohjausjärjestelmän.

Iin kunta

Iin kunta on toteutettanut jo 43 erillistä hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävää projektia. Menestyksen rohkaisemana 80% päästövähennystavoitetta aikaistettiin 10 vuodella vuoteen 2020.

ionSign Twitterissä